Predstavitev

Prof. dr. Metka Zupančič (Celje, 1950) je bila morda za življenje med kulturami, tradicijami in običaji zaznamovana že v otroštvu, ko se je z družino leta 1956 preselila v Koper, pri sedemnajstih v Ljubljani združevala gimnazijo in srednjo glasbeno šolo, zaključila še dvojni študij na Filozofski fakulteti (1974) in na Glasbeni akademiji (1975), takoj zatem pa je kot štipendistka Francoske vlade v Strasbourgu zastavila študij francoskega novega romana in decembra 1977 uspešno zagovarjala doktorat 3. stopnje o Claudu Simonu, La structuration de Triptyque (1973) vue dans sa triplicité. Po vrnitvi v Slovenijo je delovala kot samostojna prevajalka. Jeseni 1979 so jo na Filozofski fakulteti v Ljubljani sprejeli kot asistentko za francosko književnost, ji francoski doktorat nostrificirali kot magistrsko nalogo, hkrati pa jo spodbudili, da za doktorske študije nadaljuje z raziskovanjem romanov Clauda Simona. Potem ko je pisatelj leta 1985 prejel Nobelovo nagrado za literaturo, je v slovenščino prevedla njegova romana Georgike (1986) in Flandrijsko cesto (1987). Decembra 1988 je na Univerzi v Zagrebu uspešno zagovarjala disertacijo Orfizem in polifonija v delih Clauda Simona.

Po več študijskih bivanjih v Severni Ameriki se ji je jeseni 1989 ponudila priložnost za poučevanje v ZDA, najprej na University of the South v Tennesseeju. Sledilo je delo na Washington Collegeu v Marylandu, zatem pa selitev v Kanado, najprej v Quebec (Univerza McGill, Montreal) in v Ontario (Univerza v Ottawi in Univerza v Guelphu). Pot jo je vodila nazaj v ZDA, na Bowdoin College v Mainu, nato je poučevala na Univerzi v Minnesoti, v Minneapolisu. Od leta 2000 do upokojitve leta 2017 je delovala na Univerzi Alabame v Tuscaloosi, kjer so ji podelili status zaslužne profesorice. Leta 2005 je na Univerzi v Poitiersu uspešno zagovarjala postdoktorsko Habilitation à diriger les recherches. Leta 2007 ji je francoska vlada podelila naziv Chevalier dans l’ordre des Palmes Académiques za njen prispevek pri mednarodnem širjenju francoskega jezika, književnosti in kulture.

Metka Zupančič v Sloveniji občasno predava francoščino na Univerzi na Primorskem, še naprej pa sodeluje pri različnih mednarodnih raziskovalnih projektih. Med številnimi objavami izstopajo tri avtorske monografije, Lectures de Claude Simon. La polyphonie de la structure et du mythe (2001), Hélène Cixous : texture mythique et alchimique (2007) in Les écrivaines contemporaines et les mythes. Le remembrement au féminin (2013). Kot urednica je objavila štiri knjige, Mythes dans la littérature contemporaine d’expression française (1994), Hermes and Aphrodite Encounters (2004), Death, Language, Thought. On Gérard Bucher’s L’imagination de l’origine (2005), zadnja pa nosi naslov La mythocritique au féminin. Le dialogue entre théorie et pratique (2016). Kot sourednica je bila udeležena pri štirih delih, Réécriture des mythes: l’utopie au féminin (1997), z Joëlle Cauville; Le mal dans l’imaginaire littéraire français (1850-1950) (1998), z Myriam Watthee-Delmotte; enako pri delu Jezikovni, literarni in kulturni stiki – sto let študija francoščine na Univerzi v Ljubljani (2020, sour. Sonia Vaupot, Adriana Mezeg, Gregor Perko, Mojca Schlamberger Brezar in Metka Zupančič). Najnovejša je monografija Le mythe au féminin et l’(in)visibilisation du corps (2021), urejena skupaj z Brigitte Le Juez. Uredila ali souredila je tri številke znanstvenih revij, prevedla štirinajst knjig, v znanstvenih revijah in monografijah je sodelovala z več kot sto eseji, hkrati pa je imela nad sto sedemdeset referatov in predavanj na mednarodnih simpozijih.

Njena pripoved L’envahissement, objavljena pri založbi L’Harmattan v Parizu decembra 2020, je nastala leta 1998 v Guelphu (Ontario, Kanada) in je v prevodu Žive Čebulj zdaj dosegljiva pri založbi Hiša poezije, pod naslovom Tisto neustavljivo.

CV, marec 2023