Delovne izkušnje

PROF. DR. METKA ZUPANČIČ

Visokošolsko pedagoško delo

 •  Jesen 2018 —, Fakulteta za humanistične študije, Univerza na Primorskem, pogodbena redna profesorica (francoščina, Oddelek za uporabno jezikoslovje – Medjezikovno posredovanje).
 • April-junij 2018: gostujoča raziskovalka na Univerzi Pompeu Fabra, Barcelona, Španija.

Univerza v Alabami (2000-2017):

 • Zaslužna redna profesorica za francoščino/moderne jezike, po upokojitvi junija 2017.
 • Redna profesorica za francoščino/moderne jezike, Oddelek za moderne in klasične jezike
 • (Modern Languages and Classics), zadnja promocija leta 2009.
 • Leta 2004 promovirana v rang izredne profesorice s stalnostjo – tenure
 • Leta 2000 nastavljena kot docentka (Assistant Professor, Tenure-Track)
 • Leta 2008 prejela priznanje francoske vlade, red Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques.

Prejšnje zaposlitve

 • University of Minnesota, Minneapolis, MN, ZDA (1999-2000);
 • Bowdoin College, Maine, ZDA (1999);
 • University of Guelph, Ontario, Kanada (1998-1999);
 • University of Ottawa, Ontario, Kanada (1992-1997);
 • University McGill, Montreal, Quebec, Kanada (1991-1992);
 • Washington College, Maryland, ZDA (1990);
 • University of the South, Tennessee, ZDA (1989-1990).
 • od septembra 1979 do avgusta 1989 zaposlena kot asistentka za francosko književnost na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

Raziskovalno delo 

 • ORCID 0000-0002-8653-8447
 • SICRIS 02525

Dobitnica številnih subvencij: v Kanadi (1995-1998) nosilka raziskovalnega projekta o mitih v literaturi sodobnih francoskih pisateljic (44.420$). V Alabami dobitnica številnih raziskovalnih subvencij univerze; dobitnica subvencij kanadske vlade, za udeležbo na strokovnih srečanjih (2006), za študijsko ekskurzijo študentov iz Alabame v Kanadi (2009) in za obiske kvebeških pisateljic in pisateljev (2011).

Agencija za raziskovanje Republike Slovenije, 3-mesečni raziskovalni projekt, maj-avgust 2012, kot uveljavljena tuja raziskovalka; vodja projekta Dr. Mojca Schlamberger Brezar (18.000€). Maj-junij 2015: gostujoča na Filozofski fakulteti v Ljubljani, na Oddelku za prevajalstvo in tolmačenje, kot »visiting distinguished teaching fellow«, v sklopu internacionalizacije slovenske univerze, s sredstvi EU in Republike Slovenije (6.000€).

Članica mednarodne raziskovalne skupine pri projektih za raziskovanje novih oblik mitologije, Univerza Complutense, Madrid, Španija – 2012-2015; 2016-2018; 2019-2022.

Članica številnih mednarodnih združenj, n. pr. Women in French; Conseil International d’Études Francophones; Twentieth and Twenty-First French and Francophone Studies; Association Internationale d’Études Québécoises; American Association of Teachers of French, Alabama Association of Foreign Language Teachers. Po vrnitvi v Evropo tudi European Society of Comparative Literature—Société Européenne de Littérature Comparée ESCL-SELC (članica upravnega odbora od poletja 2019 do jeseni 2022).

Ekspertna dejavnost

 • ocenjevanje vlog za promocije kolegov na ameriških, kanadskih in slovenskih univerzah,
 • ocenjevanje vlog za raziskovalne subvencije, predvsem v Kanadi,
 • ocenjevanje knjig, predloženih založbam v ZDA, in člankov v strokovnih revijah (peer-review),
 • zunanja ocenjevalka doktoratov v ZDA in v Kanadi.

Organizatorka številnih strokovnih srečanj in okroglih miz na univerzi, v zvezni državi Alabama in predvsem na mednarodnih srečanjih strokovnih združenj. Organizatorka gostujočih predavanj na Univerzi v Alabami, v povezavi s francoskimi in kanadskimi diplomatskimi predstavništvi v ZDA.

Glej tudi objave