Joga in notranje iskanje

Dr. Metka Zupančič se z jogo ukvarja že več kot petinštirideset let. Njen glavni vir navdiha ostaja učenje B. K. S. Iyengarja, njegove družine in njihovih učencev. Onkraj ideoloških razsežnosti je bila joga za Metko vedno pot srca, ki združuje telo in um, intuicijo in razmislek. Predstavlja srečanje včasih nasprotujočih si energij, sožitje Vzhoda in Zahoda. Na njeni notranji poti joga Metki ponuja priložnost, da z vztrajnostjo, disciplino in globokim samozavedanjem življenje občuti kar se da celostno.

Metkin cilj je bolj harmonično življenje in ne nujno obvladovanje zapletenih položajev. Telo samo postavlja svoje meje in se oglaša skozi nauke, ki jim je treba prisluhniti. Vendar Metka verjame, da redno vračanje na jogijsko podlogo omogoča bolj izostreno zavest, kopičenje življenjske energije in njeno trajnejše kroženje. Postopno odkrivanje energije, ki nastaja pri vadbi, vodi k večjemu zaupanju v modrost, ki je lastna Življenju. Metka upa, da bo z jogo še naprej jačala svoje zdravje in si zagotavljala notranje ravnovesje, skupaj s čuječnostjo v vsakdanjem preizpraševanju svojega odnosa do sebe in do okolja. Njeno preučevanje arhetipov ali psihičnih paradigem, ki se kažejo tako v telesu kot v umu, postavlja vadbo položajev v veliko širši sklop odnosov med seboj in svetom, skupaj s študijem filozofije v najširšem smislu, v upanju, da bomo razumeli globinsko naravo našega obstoja.

Metkine prve jogijske izkušnje segajo v čas njenega doktorskega študija v Franciji v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, med katerim je odkrila tudi vegetarijanstvo kot način življenja in ne le kot možnost prehranjevanja. Etična in ekološka razsežnost opredeljuje njene osnovne vrednote. Njeno notranje iskanje je umeščeno v prostor, ki si ga deli s svojimi učenci, neposredno na urah joge ali na drugih področjih, kjer je mogoče vzpostaviti povezave med disciplinami, jih preučevati in vključiti v vsakdanje življenje v upanju, da bomo premagali medsebojne konflikte, pa seveda tiste med državami in kulturami.

V širokem razponu možnosti in interpretacij starodavnih besedil in izročil transcendentalnega Metko še naprej vodijo povezave med šolami in različnimi pristopi iz preteklosti. Ko svoje znanje še naprej poglablja, se ji zdi, da ji joga kot sinteza celostnih načel in praks zagotavlja pristnejše in bogatejše življenje. Da se ne bi izgubila v velikem oceanu možnosti, ki so danes na voljo, se Metka nenehno vrača k bistvenemu izhodišču: lastni izkušnji, polno doživljeni in integrirani, ki je osnovni in neizogibni pogoj za vsako notranje napredovanje.

Tako Metka kot najpomembnejše orodje za razumevanje sebe in sveta vidi v prirojeni modrosti telesa: telesa, ki le postopoma razkriva svoje skrivnosti in nas nikoli ne preneha presenečati. V svoji osebni praksi in pri delu s skupinami je zato pogosto globoko hvaležna glasu telesa, ki jo vodi in poučuje: izkušnji, ki omogoča zasidranje in trdno vzpostavitev temeljev za razjasnitev in razvoj misli.

V tej perspektivi se srečata intelektualno delo na eni strani in globoka izkušnja energije, kot jo učijo v Qi Gongu ali drugih tradicijah, ki vztrajajo pri enotnosti za raznolikostjo tehnik ali znanj. Utelešena duhovnost zahteva stalno budnost, paradoksalno združeno s sposobnostjo, da se prepustimo in sprejmemo stalne preobrazbe, ki jih prinaša življenje.

Na področju poučevanja joge je pridobila certifikat Phoenix Rising Yoga Therapy (1997), ki ga je dopolnila s certifikatom pri Betty Larsen in Johnu Charpingu (SIYI, Nashville, TN, 2002-2003). V tradiciji joge Iyengar so bili med njenimi učitelji Roger Cole, Judith Hanson Lasater, Dean Lerner in Ramanand Patel. Sledili so seminarji in delavnice pri Kathleen Pringle, Louise Hoyt in Randyju Justu v ZDA, pri Lydie Drivière v Franciji ter Swati in Rajivu Chanchani v Dehradunu v Indiji. Trenutno svojo pot joge in samospoznavanja nadaljuje v okviru Iyengar joga skupnosti v Slovenij, pri visoko usposobljenih učiteljih tega sistema, kot so David Meloni, Erika Répássy in Kevin Gardiner. Hvaležna je za poglobitev jogijskega dela z Laurie Blakeney na poletnih tečajih v Sloveniji, s Stephanie Quirk na tečajih v Budimpešti ter osebno ali prek spleta še posebej z Davidom Melonijem. Veliko so ji prinesle tudi vadbe z Jordijem Martijem in Silvio Ros v Barceloni v Španiji. Že več let sodeluje z Elizabeth Smullens Brass, bodisi na osebnih srečanjih bodisi na spletnih delavnicah v okviru kroga Sadhana, ki ga je ustanovila Elizabeth Smullens Brass z namenom vzpostavitve mednarodne večkulturne skupnosti, ki vadi jogo po metodi BKS Iyengarja.