Javna predavanja in webinarji

PROF. DR. METKA ZUPANČIČ

Pogovor/predavanje na Univerza Primorsko, Fakulteta za humanistične študije, MITI IN SKUPINSKA ZAVEST, 18.4.2023

DOSTOPNO NA YT: https://www.youtube.com/watch?v=gWVy3oRL62Y&t=2899s

Vabljeno 50-minutno video predavanje “THE GENDER OF MYTHMAKING,” v sklopu EURASIA FOUNDATION—COMPLUTENSE 2023 LECTURES, “Narratives of Sustainability in Anthropocene. Interdisciplinary Dimensions.” Complutense University v Madridu, Španija. Dosegljivo na https://www.ucm.es/siim/eurasia-foundation-complutense-2023-lectures, #19.

“Prof. ddr. Metka Zupančič : la personnalité francophone de l’année 2022 – Frankofona osebnost 2022,” srečanje in predstavitev knjige, Univerza Primorsko, FHŠ, v sodelovanju s Kulturnim društvom Peter Martinc, Koper.

1. marec 2022; “Dramaturgie féminine et immigration : une plaie recousue par le corps/texte de la force créatrice féminine,” vabljena govorka na seminarju “Traverser les frontières : Formes et enjeux des écritures contemporaines,” “Frontières”—Collectif interdisciplinaire de jeunes chercheur∙e∙s, Aix-Marseille Université ; sogovornici Gabriela Acosta Bastidas in Clelia Di Pasquale, 17. marec 2022. https://frontieresamu.hypotheses.org/

“La mythocritique au féminin dans les littératures francophones”, vabljeno predavanje v sklopu simpozija “De la mythocritique à la géocritique”, Univerza Pompeu Fabra, Barcelona, Španija, 4. november 2021.

Vabljena predavateljica na mednarodnem webinarju “Narratives from Abroad Lecture Series”—Lecture II, “South Asian Myths through the Eyes of a Slovene Scholar”, 12. september 2020, v organizaciji združenja CASSA-SAFAR—Center for Advanced Studies in South Asia—South Asian Foundation for Academic Research, Kathmandu, Nepal.

Vabljena predavateljica na mendarodnem webinarju, “Battling Pandemic in Europe by Metka Zupancic,” 5. junij 2020, v organizaciji neprofitne organizacije SNEHIL, Dehradun, India, v sodelovanju z Uttarakhand Open University. Dostopno na https://www.youtube.com/watch?v=B9_lP_v92xg